30 Tháng 8 2015
 

Danh sách HSSV tham gia lớp Kỹ năng học tập hiệu quả - Đợt 3 - Lớp KNIIIA8

DANH SÁCH SV HỌC LỚP "KỸ NĂNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ"
               
  Họ & tên giảng viên:       Trần Thị Thanh Thu      
  Thời gian: Tiết (13 - 17) Phòng học:    B202    
               
STT MSSV Họ Tên Ngày Sinh Lớp Lớp học Mã lớp
1 3008130120 Huỳnh Thị Lan Hương 15/05/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
2 3008130110 Phan Xuân Huy 07/02/94 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
3 3008130109 Phạm Thị Hồng Mến 08/10/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
4 3008130094 Đặng Thị Tuyết Nhi 26/12/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
5 3008130134 La Thị Mỹ Nhơn 20/10/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
6 3008130126 Huỳnh Dậu Tài 29/09/94 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
7 3008130121 Nguyễn Thị Thắm 12/12/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
8 3008130085 Huỳnh Thị Thơm 01/06/94 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
9 3008130118 Nguyễn Lê Anh Thư 09/02/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
10 3008130099 Võ Thị Mỹ Trang 17/02/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
11 3008130092 Nguyễn Thị Ngọc Trang 11/02/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
12 3008130079 Lê Thị ánh Tuyết 16/09/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
13 3008130080 Nguyễn Thị Thúy Vi 16/03/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
14 3001130027 Nguyễn Thị Ngọc ánh 27/08/94 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
15 3001130071 Nguyễn Thành Đạt 11/11/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
16 3001130037 Nguyễn Hữu Đức 14/04/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
17 3001130013 Trịnh Thị Thu 08/08/94 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
18 3001130034 Lê Đức Hiếu 15/10/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
19 3001130067 Võ Thị Thu Hường 17/07/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
20 3001130075 Trần Minh Hữu 28/02/94 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
21 3001130030 Phạm Chí Linh 26/06/92 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
22 3001130065 Phan Thế Lợi 26/03/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
23 3001130032 Nguyễn Tấn Tài 30/04/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
24 3001130070 Nguyễn Xuân Thành 28/09/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
25 3001130025 Hồ Thị Ngọc Thu 20/08/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
26 3001130051 Nguyễn Thị Hồng Thu 10/08/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
27 3001130080 Nguyễn Tiến Đạt 23/08/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
28 3001130133 Vũ Hùng Dũng 10/05/94 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
29 3001130109 Ngô Nguyễn Khánh Duy 16/11/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
30 3001130097 Nguyễn Thị Kim Duyên 30/11/93 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
31 3001130113 Mai Hửu Hoàng 02/09/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
32 3001130158 Nguyễn Đức Huy 13/09/94 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
33 3001130079 Lê Hồng Mai 28/02/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
34 3001130125 Nguyễn Nhật Nam 03/12/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
35 3001130088 Nguyễn Minh Nhật 15/06/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
36 3001130147 Nguyễn Thị Nhi 10/12/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
37 3001130124 Cao Hoàng Vĩnh Phúc 16/02/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
38 3001130119 Đỗ Minh Phương 11/06/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
39 3001130086 Dương Mỹ Quân 13/12/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
40 3001130131 Trần Thị Thân 02/05/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
41 3001130104 Nguyễn Văn Tiển 10/10/94 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
42 3001130128 Trương Thị Thu Trang 06/11/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
43 3001130155 Nguyễn Đức Trọng 22/02/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
44 3001130154 Nguyễn Phúc Trưòng 04/06/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
45 3005130041 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 13/10/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
46 3005130035 Võ Thành Huy 11/09/94 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
47 3005130003 Phan Thị Loan 26/06/91 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
48 3005130015 Huỳnh Như Bích Nghi 04/07/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
49 3005130064 Huỳnh Thúy Ngọc 12/04/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
50 3005130023 Nguyễn Thị Yến Nhi 05/11/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
51 3005130044 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 30/09/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
52 3005130027 Đỗ Xuân Quỳnh 25/10/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
53 3005130055 Triệu Thị Thảo 15/10/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
54 3005130028 Nguyễn Thị Trúc Thảo 23/01/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
55 3005130058 Trương Thị Hoài Thơ 19/10/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
56 3016130049 Huỳnh Thị Chi 20/06/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
57 3016130048 Diệp Văn Cường 08/07/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
58 3016130011 Nguyễn Thị Dung 06/02/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
59 3016130063 Nguyễn Trọng Hưng 29/11/94 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
60 3016130045 Nguyễn Thị Diễm Hương 04/02/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
61 3016130039 Đỗ Hữu Huy 12/02/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
62 3016130054 Lưu Đình Hy 06/07/94 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
63 3016130013 Hà Văn Liêm 02/04/94 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
64 3016130033 Lê Thị Thanh Ngân 23/12/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
65 3016130066 Lê Văn Ngọc 10/03/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
66 3016130010 Nguyễn Tuyết Nhi 04/12/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
67 3016130022 Trương Thị Kiều Nhi 16/01/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
68 3016130067 Cao Minh Nhựt 19/09/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
69 3016130037 Nguyễn Hữu Phúc 15/06/94 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
70 3016130009 Nguyễn Thị Kim Quý 20/06/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
71 3016130030 Lao Thị Tố Quyên 24/07/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
72 3016130055 Bạch Trung Tạo 26/10/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
73 3016130024 Lê Trần Hoàng Thạch 25/02/94 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
74 3016130040 Bùi Thị Thư Thảo 19/02/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
75 3016130042 Ngô Nguyễn Anh Thư 16/06/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8