19 Tháng 9 2014
 

TIÊU ĐIỂM 

Hành khúc dưới mái trường

 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nayHôm nay124
Hôm quaHôm qua868
Tuần nàyTuần này5237
Tháng nàyTháng này17623
Tổng sốTổng số528924

Danh sách HSSV tham gia lớp Kỹ năng học tập hiệu quả - Đợt 3 - Lớp KNIIIA8

DANH SÁCH SV HỌC LỚP "KỸ NĂNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ"
               
  Họ & tên giảng viên:       Trần Thị Thanh Thu      
  Thời gian: Tiết (13 - 17) Phòng học:    B202    
               
STT MSSV Họ Tên Ngày Sinh Lớp Lớp học Mã lớp
1 3008130120 Huỳnh Thị Lan Hương 15/05/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
2 3008130110 Phan Xuân Huy 07/02/94 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
3 3008130109 Phạm Thị Hồng Mến 08/10/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
4 3008130094 Đặng Thị Tuyết Nhi 26/12/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
5 3008130134 La Thị Mỹ Nhơn 20/10/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
6 3008130126 Huỳnh Dậu Tài 29/09/94 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
7 3008130121 Nguyễn Thị Thắm 12/12/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
8 3008130085 Huỳnh Thị Thơm 01/06/94 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
9 3008130118 Nguyễn Lê Anh Thư 09/02/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
10 3008130099 Võ Thị Mỹ Trang 17/02/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
11 3008130092 Nguyễn Thị Ngọc Trang 11/02/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
12 3008130079 Lê Thị ánh Tuyết 16/09/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
13 3008130080 Nguyễn Thị Thúy Vi 16/03/95 13CDSH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
14 3001130027 Nguyễn Thị Ngọc ánh 27/08/94 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
15 3001130071 Nguyễn Thành Đạt 11/11/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
16 3001130037 Nguyễn Hữu Đức 14/04/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
17 3001130013 Trịnh Thị Thu 08/08/94 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
18 3001130034 Lê Đức Hiếu 15/10/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
19 3001130067 Võ Thị Thu Hường 17/07/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
20 3001130075 Trần Minh Hữu 28/02/94 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
21 3001130030 Phạm Chí Linh 26/06/92 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
22 3001130065 Phan Thế Lợi 26/03/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
23 3001130032 Nguyễn Tấn Tài 30/04/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
24 3001130070 Nguyễn Xuân Thành 28/09/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
25 3001130025 Hồ Thị Ngọc Thu 20/08/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
26 3001130051 Nguyễn Thị Hồng Thu 10/08/95 13CDTH1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
27 3001130080 Nguyễn Tiến Đạt 23/08/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
28 3001130133 Vũ Hùng Dũng 10/05/94 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
29 3001130109 Ngô Nguyễn Khánh Duy 16/11/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
30 3001130097 Nguyễn Thị Kim Duyên 30/11/93 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
31 3001130113 Mai Hửu Hoàng 02/09/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
32 3001130158 Nguyễn Đức Huy 13/09/94 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
33 3001130079 Lê Hồng Mai 28/02/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
34 3001130125 Nguyễn Nhật Nam 03/12/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
35 3001130088 Nguyễn Minh Nhật 15/06/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
36 3001130147 Nguyễn Thị Nhi 10/12/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
37 3001130124 Cao Hoàng Vĩnh Phúc 16/02/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
38 3001130119 Đỗ Minh Phương 11/06/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
39 3001130086 Dương Mỹ Quân 13/12/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
40 3001130131 Trần Thị Thân 02/05/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
41 3001130104 Nguyễn Văn Tiển 10/10/94 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
42 3001130128 Trương Thị Thu Trang 06/11/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
43 3001130155 Nguyễn Đức Trọng 22/02/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
44 3001130154 Nguyễn Phúc Trưòng 04/06/95 13CDTH2 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
45 3005130041 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 13/10/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
46 3005130035 Võ Thành Huy 11/09/94 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
47 3005130003 Phan Thị Loan 26/06/91 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
48 3005130015 Huỳnh Như Bích Nghi 04/07/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
49 3005130064 Huỳnh Thúy Ngọc 12/04/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
50 3005130023 Nguyễn Thị Yến Nhi 05/11/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
51 3005130044 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 30/09/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
52 3005130027 Đỗ Xuân Quỳnh 25/10/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
53 3005130055 Triệu Thị Thảo 15/10/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
54 3005130028 Nguyễn Thị Trúc Thảo 23/01/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
55 3005130058 Trương Thị Hoài Thơ 19/10/95 13CDTP1 Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
56 3016130049 Huỳnh Thị Chi 20/06/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
57 3016130048 Diệp Văn Cường 08/07/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
58 3016130011 Nguyễn Thị Dung 06/02/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
59 3016130063 Nguyễn Trọng Hưng 29/11/94 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
60 3016130045 Nguyễn Thị Diễm Hương 04/02/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
61 3016130039 Đỗ Hữu Huy 12/02/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
62 3016130054 Lưu Đình Hy 06/07/94 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
63 3016130013 Hà Văn Liêm 02/04/94 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
64 3016130033 Lê Thị Thanh Ngân 23/12/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
65 3016130066 Lê Văn Ngọc 10/03/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
66 3016130010 Nguyễn Tuyết Nhi 04/12/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
67 3016130022 Trương Thị Kiều Nhi 16/01/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
68 3016130067 Cao Minh Nhựt 19/09/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
69 3016130037 Nguyễn Hữu Phúc 15/06/94 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
70 3016130009 Nguyễn Thị Kim Quý 20/06/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
71 3016130030 Lao Thị Tố Quyên 24/07/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
72 3016130055 Bạch Trung Tạo 26/10/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
73 3016130024 Lê Trần Hoàng Thạch 25/02/94 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
74 3016130040 Bùi Thị Thư Thảo 19/02/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8
75 3016130042 Ngô Nguyễn Anh Thư 16/06/95 13CDVL Thứ 3 & thứ 5 KNIII A8