Tệp đính kèm
30/2007/QĐ-TTg
Số văn bản 30/2007
Ký hiệu QĐ-TTg
Ngày ban hành 05/03/2007
Người ký
Trích yếu Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Quyết định

  QUYẾT ĐỊNH
Số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ
  Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng khó khăn làm căn cứ thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xóa đói, giảm nghèo nhằm cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển so với các vùng khác trong cả nước.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


DANH MỤC
Các đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ)


STT

Tỉnh

Tổng số xã

1

Hà Giang

181

2

Cao Bằng

179

3

Lai Châu

88

4

Điện Biên

87

5

Sơn La

161

6

Bắc Kạn

116

7

Lào Cai

146

8

Tuyên Quang

103

9

Lạng Sơn

189

10

Yên Bái

132

11

Hòa Bình

181

12

Bắc Giang

85

13

Thái Nguyên

100

14

Phú Thọ

187

15

Quảng Ninh

53

16

Vĩnh Phúc 

17

17

Hà Tây

07

18

Ninh Bình

43

19

Hải Dương

05

20

Thành phố Hải Phòng

05

21

Thanh Hóa

217

22

Nghệ An

163

23

Hà Tĩnh

114

24

Quảng Bình

73

25

Quảng Trị

45

26

Thừa Thiên Huế

61

27

Quảng Nam

116

28

Quảng Ngãi

68

29

Khánh Hòa

26

30

Bình Định

58

31

Phú Yên

36

32

Ninh Thuận

30

33

Bình Thuận

47

34

Thành phố Đà Nẵng

03

35

Kon Tum

78

36

Gia Lai

158

37

Đắk Lắk

129

38

Đắk Nông

57

39

Lâm Đồng

106

40

Bình Phước

72

41

Trà Vinh

65

42

Đồng Nai

63

43

Sóc Trăng

85

44

Bạc Liêu

32

45

Vĩnh Long

07

46

An Giang

37

47

Kiên Giang

53

48

Bà Rịa - Vũng Tàu

26

49

Hậu Giang

21

50

Long An

23

51

Cà Mau

20

52

Bến Tre

04

53

Tiền Giang

01

54

Thành phố Cần Thơ

01

55

Bình Dương

02

56

Tây Ninh

20

57

Đồng Tháp

08Các văn bản khác