21 Tháng 12 2014
 

     THÔNG BÁO

 Quyết định số 763/QĐ-DCT về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2013-2014  

 Thông báo số 758/TB-DCT về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT đối với HSSV hệ chính quy nhập học năm 2011-2012  

 Thông báo số 757/TB-DCT về việc kiểm tra, đối chiếu điểm CTXH đối với HSSV hệ chính quy nhập học năm 2011-2012 

 Thông báo số 23/TB-CTCT-HSSV về việc tập huấn công tác kê khai ngoại trú năm học 2014-2015

 Thông báo số 22/TB-CTCT-HSSV về việc phát thẻ cho HSSV khoá mới, năm học 2014-2015 

 Thông báo số 21/TB-CTCT_HSSV về việc tổ chức khám sức khoẻ đợt vét (lần 02) đối với HSSV khoá mới

 Thông báo số 704/TB-DCT về việc nhận hồ sơ bổ sung miễn, giảm học phí cho HSSV năm học 2013-2014

 Thông báo số 20/TB/CTCT-HSSV về việc công bố điểm môn học GDNN&CTXH (Cập nhật đến ngày 20/11/2014)

 Thông báo số 691/TB-DCT về việc ổn định ANTT và cảnh báo HSSV không tham gia làm thẻ ATM cho người khác sử dụng 

 Thông báo số 672/TB-DCT về việc công bố kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2013-2014 

 Thông báo số 19/TB-CTCTHSSV về việc phát thẻ bảo hiểm y tế năm học 2014-2015

 Thông báo số 613/TB-DCT về việc gia hạn nộp tiền BHYT 2014-2015 đợt 3 

 Thông báo số 582/TB-DCT về việc cảnh báo HSSV tình hình ANTT trong trường

 Thông báo số 577/TB-DCT về việc xét trợ cấp cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn vượt khó năm học 2013 - 2014 

 Thông báo số 14/TB-CTCT-HSSV về việc triển khai kế hoạch đi địa chỉ đỏ đối với tân sinh viên năm học 2014 - 2015

 Thông báo số 541/TB-DCT về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí năm học 2014 - 2015

 Thông báo số 507/TB-DCT về việc triển khai tham gia bảo hiểm tai nạn năm học 2014-2015 

 Thông báo số 499/TB-DCT về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí cho HSSV năm học 2013-2014

 Thông báo số 04/TB-CTCT-HSSV về kết quả điểm môn học GDNN  & CTXH (cập nhật đến ngày 20/8/2014)

 Xem tiếp  

     TIÊU ĐIỂM

 Hướng dẫn quy trình giải quyết công việc tại đây

     THÔNG TIN QUAN TÂM


 

     CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Văn bản mới:

 Nghị định 74/2013/NĐ-CP , V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 49/2010/NĐ-CP về Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. 

 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Xem tiếp