23 Tháng 5 2015
 
 

     THÔNG BÁO

 Thông báo số 240/TB-DCT về việc tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên cuối khoá (Thay thế cho thông báo số 159/TB-DCT ngày 14/4/2015) 

 Thông báo số 210/TB-DCT về việc công bố danh sách Học sinh Sinh viên các khoá 02DH, 12CD, 05CDN và 31TCCN đủ điều kiện cấp Chứng chỉ GDNN&CTXH - Cập nhật đến ngày 15/5/2015 

 Thông báo số 31/TB-CTCT-HSSV về việc công bố điểm GDNN&CTXH cập nhật đến ngày 15/5/2015 

 Thông báo số 212/TB-DCT về việc quyên góp ủng hộ chương trình "Vì Trường Sa thân yêu" 

Thông báo số 207/TB-DCT về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 

 Thông báo số 199/TB-DCT vềviệc HSSV đăng ký học tập tại nước ngoài năm 2015 

 Thông báo số 173/TB-DCT về việc thực hiện chế độ giảm học phí cho Sinh viên hệ cao đẳng nghề 

 Thông báo số 178/TB-DCT về việc bổ túc giấy chứng nhận sức khoẻ đầu vào đối với HSSV nhập học năm 2014  

 Thông báo số 30/TB-CTCT-HSSV về việc công bố điểm GDNN&CTXH cập nhật đến ngày 15/4/2015 

 Thông báo số 29-TB/CTCT.HSSV về việc công bố trả lời của các đơn vị phòng ban chức năng trong trường đối với những câu hỏi của HSSV trong Hội nghị đối thoại 2014-2015 

 Thông báo số 159-TB/DCT về việc tổ chức Khám sức khoẻ đầu ra đối với HSSV tốt nghiệp năm 2015 

 Quyết định số 403/QĐ-DCT về việc khen thưởng Học sinh sinh viên năm học 2013-2014 

..... Xem tiếp...

     TIN HOẠT ĐỘNG SV

Hành trình công tác xã hội kết hợp về nguồn, viếng thăm di tích lịch sử - tại tỉnh Khánh Hòa tháng 2/ 2015

13 Tháng 5 2015
Hành trình công tác xã hội kết hợp về nguồn, viếng thăm di tích lịch sử - tại tỉnh Khánh Hòa tháng 2/ 2015

          Nằm trong kế hoạch công tác xã hội (CTXH) năm 2015, của nhóm sinh viên thiện nguyện liên trường, gồm Trường Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) tại Tp. HCM. Trong bốn ngày 08 - 11/ 02/ 2015, gần 40 sinh viên đến từ các Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM (HUFI), ĐH Sư phạm TP. HCM, Cao đẳng Công Thương TP. HCM,…đã tổ chức chuyến CTXH kết hợp về nguồn tham quan...

 

     TIÊU ĐIỂM

 

     CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Văn bản mới:

 Nghị định 74/2013/NĐ-CP , V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 49/2010/NĐ-CP về Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. 

 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Xem tiếp