02 Tháng 4 2015
 
 

     THÔNG BÁO

 Thông báo 108/TB-DCT về kết quả xét khen thưởng năm học 2013 - 2014 

 Thông báo số 29/TB-CTCT.HSSV về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT đợt vét  

 Thông báo sô 100/TB-DCT về việc tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với đại diện HSSV 

 Thông báo số 99/TB-DCT về việc nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ học phí (Dành cho HSSV thuộc diện gia đình có đất bị thu hồi trên địa bàn Tp.HCM 

 Thông báo số 28/TB-CTCT.HSSV về việc công bố kết quả điểm môn học GDNN&CTXH - Cập nhật đến 15/3/2015 

 Thông báo số 81/TB-BGDĐT về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2015 

 Thông báo số 92/TB-DCT về việc chi trả trợ cấp cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó năm học 2013-2014  

 Thông báo số 27/TB-CTCT.HSSV về lịch tham quan địa chỉ đỏ năm học 2014-2015 (Đợt vét) 

 Thông báo số 26/TB-CTCT-HSSV vể việc tạm hoãn lịch tham quan hành trình địa chỉ đỏ vào ngày 08/3/2015

 Thông báo số 61/DCT vể việc công bố cập nhật điểm GDNN&CTXH của HSSV các khoá 02DHCQ, 12CDCQ, 05CDNCQ & 31TCCN tính đến thời điểm 01/02/2015 

 Thông báo số 25/TB_CTHSSV về việc tập huấn công tác quản lý lớp cho Ban cán sự các lớp _ Năm học 2014-2015 

 Thông báo số 24/TB-CTCT-HSSV vể việc công bố cập nhật điểm GDNN&CTXH tính đến thời điểm 15/01/2015 

 Kế hoạch số 34/KH- DCT về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và đại diện HSSV năm học 2014-2015 

 Danh sách HSSV được miễn, giảm học phí năm học 2013-2014 (Đợt bổ sung) và miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2014-2015 

 Thông báo số 797/TB-DCT về việc chi trả tiền miễn giảm học phí cho HSSV năm học 2013-2014 và học kỳ I năm học 2014-2015 

..... Xem tiếp...

     TIN HOẠT ĐỘNG SV

"Mang gió xuân về vùng quên yên bình" - Một trải nghiệm đầy ý nghĩa và thú vị

04 Tháng 3 2015
"Mang gió xuân về vùng quên yên bình" - Một trải nghiệm đầy ý nghĩa và thú vị

              Dân tộc Việt Nam tự hào là một dân tộc hiếu học, biết chăm lo cho tương lai và có truyền thống thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách,…. Nhờ có truyền thống đó mà trải qua những thăng trầm của lịch sử, chưa bao giờ đạo học bị sao nhãng và chưa khi nào đất nước thiếu vắng những nhân tài lớn.                 ...

 

     TIÊU ĐIỂM

 

     CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Văn bản mới:

 Nghị định 74/2013/NĐ-CP , V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 49/2010/NĐ-CP về Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. 

 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Xem tiếp  

     BẢN TIN HUFI

 Tài liệu phát thanh tuyên truyền số 01 - Tháng 01/2015
 Tài liệu phát thanh tuyên truyền số 02 - Tháng 02/2015
 Tài liệu phát thanh tuyên truyền số 03 - Tháng 3/2015
 Tài liệu phát thanh tuyên truyền số 04 - Tháng 4/2015
 Tài liệu phát thanh tuyên truyền số 05 - Tháng 5/2015

 (Đang cập nhật)