19 Tháng 4 2014
 
Lễ hội năm học mới 2013 - 2014
Hội thi "Hành trình tri thức - Tiếp bước tương lai"
Hội diễn văn nghệ chào mừng 20/11
Công tác xã hội
Sinh viên Hufi thăm lăng Hồ Chủ Tịch
Lễ tốt nghiệp ra trường
 

     THÔNG BÁO

 

Thông báo lịch học lớp Kỹ năng học tập hiệu quả - Đợt 2 - Năm học 2013 - 2014

Lưu ý: - Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 22/4/2014 đến 20/6/2014 - Thời gian học: Các lớp học buổi tối trong tuần từ Thứ ba đến Thứ bảy:  Giờ học bắt đầu từ 18h00.Chủ nhật:                +  Sáng từ 07h30                + Chiều từ 13h30     - Các buổi học tại HTC theo nội dung chuyên đề, Phòng CTCT HSSV sẽ liên hệ GV khác thực hiện các tiết học chuyên    THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP "KỸ NĂNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ" (ĐỢT 2) Thời gian thực hiện từ 22/4 đến 20/6/2014 TT TÊN LỚP Sĩ số Tên GV Phòng học Ngày/tiết học Tổng số tiết     Thứ ba, Thứ năm 22/04 24/04 29/04 06/05 08/05 13/05 15/05 20/05     1 KNII A1 (index.php/h-tr-sinh-vien/k-nang-m-m/danh-sach-lop/119-danh-sach-hssv-tham-gia-lop-ky-nang-hoc-tap-hieu-qua-dot-2-lop-kniia1) 128 Nguyễn Thị Thu Thoa A302 4   4 4   4     16   B302   4     4   2   10   HTC               4 4   2 KNII A2 (index.php/h-tr-sinh-vien/k-nang-m-m/danh-sach-lop/120-danh-sach-hssv-tham-gia-lop-ky-nang-hoc-tap-hieu-qua-dot-2-lop-kniia2) 126 Huỳnh Tuấn Linh A402 4   4 4   4     16   A401   4     4   2   10   HTC               4 4   3 KNII A3 (index.php/h-tr-sinh-vien/k-nang-m-m/danh-sach-lop/121-danh-sach-hssv-tham-gia-lop-ky-nang-hoc-tap-hieu-qua-dot-2-lop-kniia3) 80 Phạm Minh Luân A404 4 4 4 4 4 4 2   26   HTC               4 4   4 KNII A4 (index.php/h-tr-sinh-vien/k-nang-m-m/danh-sach-lop/122-danh-sach-hssv-tham-gia-lop-ky-nang-hoc-tap-hieu-qua-dot-2-lop-kniia4) 80 Nguyễn Thị Hương A405 4 4 4 4 4 4   2 26   HTC             4   4   5 KNII A5 (index.php/h-tr-sinh-vien/k-nang-m-m/danh-sach-lop/123-danh-sach-hssv-tham-gia-lop-ky-nang-hoc-tap-hieu-qua-dot-2-lop-kniia5) 80 Nguyễn Văn Dung A406 4 4 4 4 4 4   2 26   HTC             4   4   6 KNII A6 (index.php/h-tr-sinh-vien/k-nang-m-m/danh-sach-lop/124-danh-sach-hssv-tham-gia-lop-ky-nang-hoc-tap-hieu-qua-dot-2-lop-kniia6) 66 Đỗ Thu Nga B104 4 4 4 4 4 4 2   26   HTC               4 4   7 KNII A7 (index.php/h-tr-sinh-vien/k-nang-m-m/danh-sach-lop/125-danh-sach-hssv-tham-gia-lop-ky-nang-hoc-tap-hieu-qua-dot-2-lop-kniia7) 75 Phạm Thái Sơn B201 4 4 4 4 4 4 4 2 30   HTC             4   4   8 KNII A8 (index.php/h-tr-sinh-vien/k-nang-m-m/danh-sach-lop/126-danh-sach-hssv-tham-gia-lop-ky-nang-hoc-tap-hieu-qua-dot-2-lop-kniia8) 78 Nguyễn Thị Huyền B202 4 4 4 4 4 4   2 26   HTC             4   4   9 KNII A9 (index.php/h-tr-sinh-vien/k-nang-m-m/danh-sach-lop/127-danh-sach-hssv-tham-gia-lop-ky-nang-hoc-tap-hieu-qua-dot-2-lop-kniia9) 80 Phan Thị Nhã Trúc B208 4 4 4 4 4 4   2 26   HTC             4   4   Thứ tư, Thứ sáu 23/04 25/04 07/05 09/05 14/05 16/05 21/05 23/05     1 KNII B1 (index.php/h-tr-sinh-vien/k-nang-m-m/danh-sach-lop/128-danh-sach-hssv-tham-gia-lop-ky-nang-hoc-tap-hieu-qua-dot-2-lop-kniib1) 100 Lê Hoàng Vũ F302 4 4 4 4 4 4   2 26   HTC             4   4   2 KNII B2 (index.php/h-tr-sinh-vien/k-nang-m-m/danh-sach-lop/129-danh-sach-hssv-tham-gia-lop-ky-nang-hoc-tap-hieu-qua-dot-2-lop-kniib2) 100 Dương Thị Như Hiền F303 4 4 4 4 4 4   2 26   HTC             4   4   3 KNII B3 (index.php/h-tr-sinh-vien/k-nang-m-m/danh-sach-lop/130-danh-sach-hssv-tham-gia-lop-ky-nang-hoc-tap-hieu-qua-dot-2-lop-kniib3) 103  Nguyễn Thị Thu Trang F502 4 4 4 4 4 4   2 26   HTC             4   4   4 KNII B4 (index.php/h-tr-sinh-vien/k-nang-m-m/danh-sach-lop/131-danh-sach-hssv-tham-gia-lop-ky-nang-hoc-tap-hieu-qua-dot-2-lop-kniib4) 100 Nguyễn Thị Tường Duy F601 4 4 4 4 4 4 2   26   HTC               4 4   5 KNII B5 (index.php/h-tr-sinh-vien/k-nang-m-m/danh-sach-lop/132-danh-sach-hssv-tham-gia-lop-ky-nang-hoc-tap-hieu-qua-dot-2-lop-kniib5) 98 Hồ Thị Linh F602 4 4 4 4 4 4 2   26   HTC               4 4   6 KNII B6 (index.php/h-tr-sinh-vien/k-nang-m-m/danh-sach-lop/133-danh-sach-hssv-tham-gia-lop-ky-nang-hoc-tap-hieu-qua-dot-2-lop-kniib6) 110 Phạm Kim Thành F603 4 4 4 4 4 4 2   26   HTC               4 4             BAN GIÁM HIỆU Duyệt     Phòng CTCT-HSSV Trưởng phòng     Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2014 Người lập biểu     Tải thời khóa biểu tại đây./.  

Thông báo lịch học lớp Kỹ năng học tập hiệu quả - Đợt 1 - Năm học 2013 - 2014

- Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01/4/2014 đến 02/5/2014 - Thời gian học: - Các lớp học buổi tối trong tuần từ Thứ ba đến Thứ bảy:  Giờ học bắt đầu từ 18h00.- Chủ nhật:                +  Sáng từ 07h30                + Chiều từ 13h30       THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP "KỸ NĂNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ" (ĐỢT 1) Thời gian thực hiện từ 01/4 đến 02/05/2014 TT TÊN LỚP Sĩ số Tên GV Ngày/ tiết học Tổng số tiết Phòng Học Thứ ba, Thứ năm 01/04 03/04 08/04 10/04 15/04 17/04 22/04 24/04      1  KNI A1 (http://www.mediafire.com/view/juea64i38k5e5xc/DSSV_Th%E1%BB%A9_3_ _T5_%C4%91%E1%BB%A3t_1.xls) 98 Hồ Thị Diệu Hiền 4 4 4 4 4 4 4 2 30 F.401 2  KNI A2 (http://www.mediafire.com/view/juea64i38k5e5xc/DSSV_Th%E1%BB%A9_3_ _T5_%C4%91%E1%BB%A3t_1.xls) 100 Đinh Thiện Phương 4 4 4 4 4 4 4 2 30 F.402 3  KNI A3 (http://www.mediafire.com/view/juea64i38k5e5xc/DSSV_Th%E1%BB%A9_3_ _T5_%C4%91%E1%BB%A3t_1.xls) 102 Phan Xuân Cường 4 4 4 4 4 4 4 2 30 F.501 Thứ tư, Thứ sáu 02/04 04/04 11/04 16/04 18/04 23/04 25/04 02/05     4  KNI B1 (http://www.mediafire.com/view/e4m0zh48ivm7uwj/DSSV_Th%E1%BB%A9_4_ _Th%E1%BB%A9_6_%C4%91%E1%BB%A3t_1.xls) 106 Nguyễn Thị Hương 4 4 4 4 4 4 4 2 30 F.401 5  KNI B2 (http://www.mediafire.com/view/e4m0zh48ivm7uwj/DSSV_Th%E1%BB%A9_4_ _Th%E1%BB%A9_6_%C4%91%E1%BB%A3t_1.xls) 100 Nguyễn Thị Quỳnh Như 4 4 4 4 4 4 4 2 30 F.402 6  KNI B3 (http://www.mediafire.com/view/e4m0zh48ivm7uwj/DSSV_Th%E1%BB%A9_4_ _Th%E1%BB%A9_6_%C4%91%E1%BB%A3t_1.xls) 100 Đinh Thiện Phương 4 4 4 4 4 4 4 2 30 F.501 Tối Thứ bảy, ngày CN 05/04 06/04 06/04 12/04 13/04 13/04 19/04       7  KNI C1 (http://www.mediafire.com/view/bgcpcpczsihgczm/DSSV_Th%E1%BB%A9_7_ _CN.xls) 81 Nguyễn Thị Hương 4 5 4 4 5 4 4   30 T7: F.401 CN:F.601 8  KNI C2 (http://www.mediafire.com/view/bgcpcpczsihgczm/DSSV_Th%E1%BB%A9_7_ _CN.xls) 80 Phạm Xuân Hưởng 4 5 4 4 5 4 4   30 T7: F.402 CN:F.602 9  KNI C3 (http://www.mediafire.com/view/bgcpcpczsihgczm/DSSV_Th%E1%BB%A9_7_ _CN.xls) 87 Nguyễn Phước Trọng 4 5 4 4 5 4 4   30 T7: F.501 CN:F.603       BAN GIÁM HIỆU Duyệt     Phòng CTCT-HSSV Trưởng phòng     Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2014 Người lập biểu     Tải thời khóa biểu tại đây./. (http://www.mediafire.com/view/0au65d859x9dt98/TKB_Kynang_HTHQ-%C4%91%E1%BB%A3t_1.xls)  

 

 Xem tiếp  

     TIN HOẠT ĐỘNG SV

 

Kế hoạch Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 2 – năm 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆPTHỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊSổ …/K.LLCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2014     KẾ HOẠCHV/v tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 2 – năm 2014    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:1.1. Mục đích:- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị.- Khích lệ tinh thần yêu thích, ham học các môn Lý luận chính trị trong sinh viên một cách sâu rộng, dưới nhiều hình thức phong phú.- Chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng miền Nam, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đồng thời, thiết thực góp phần đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.- Thông qua hội thi nhằm tuyên...

Điều lệ Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 2 – năm 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆPTHỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2014 ĐIỀU LỆHội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 2 – năm 2014  ĐIỀU 1. Đối tượng dự thi- Sinh viên khóa 01,02,03,04 hệ đại học chính qui đang học tại trường.- Sinh viên khóa 11,12,13 hệ cao đẳng chính qui đang học tại trường.- Sinh viên khóa 04,05,06 hệ cao đẳng nghề đang học tại trường.ĐIỀU 2. Điều kiện thành lập đội- Các thí sinh thi cá nhân ở vòng loại.- Sau đó bốc thăm chia đội, mỗi đội gồm 5 thí sinh chính thức và 1 dự bị thi đấu vòng bán kết và chung kết xếp hạng.ĐIỀU 3. Thể lệ hội thiHội thi sẽ được tổ chức thành 3 vòng:- Vòng sơ loại: tất cả các thí sinh thi vòng sơ loại bằng hình thức trắc nghiệm- Vòng bán kết: Sau vòng sơ loại, sẽ chọn ra 54 thí sinh có số điểm cao nhất để vào vòng bán kết. Các thí sinh...

Gặp mặt với đại diện các chủ nhà trọ sinh viên

Gặp mặt với đại diện các chủ nhà trọ sinh viên

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC GẶP MẶT VỚI CHỦ CÁC NHÀ TRỌ SINH VIÊN Sáng ngày 15/01/2014 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Nhà trường với các chủ nhà trọ sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong quản lý HSSV ngoại trú.Trong buổi gặp mặt, có 18 chủ nhà trọ có từ 100 sinh viên ở trọ trở lên tham dự. Các chủ nhà trọ đã trao đổi với Nhà trường về công tác đảm bảo ANTT tại địa phương sinh viên ở trọ, chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong việc quản lý giờ giấc học tập, sinh hoạt và tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, phòng chống tệ nạn xã hội, đồng thời cam kết phản ánh kịp thời với Nhà trường các vấn đề khác liên quan đến sinh viên ở trọ. Các chủ nhà trọ đề nghị với Nhà trường trong thời gian tới sẽ có những buổi gặp mặt đông đủ các chủ nhà trọ...

Đối thoại thường niên giữa lãnh đạo nhà trường với Sinh viên học sinh năm học 2013 - 2014

Đối thoại thường niên giữa lãnh đạo nhà trường với Sinh viên học sinh năm học 2013 - 2014

ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VỚI HỌC SINH SINH VIÊN  NĂM HỌC 2013 - 2014   Ngày 01/03/2014 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện HSSV Thông qua Hội nghị đối thoại này sẽ giúp cho lãnh đạo Nhà trường nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của HSSV và giải quyết những đề nghị, nhu cầu chính đáng của HSSV trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường. Đồng thời, cung cấp cho sinh viên những thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Nhà trường liên quan tới chế độ - chính sách, quyền và nghĩa vụ của HSSV.Tham dự Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện HSSV có PGS.TS. Đặng Vũ Ngoạn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các thầy/cô là lãnh đạo các phòng ban chức năng, các trung tâm,  các Khoa, Bộ môn trực thuộc; đại diện BCH Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và Ban cán sự 307 lớp học chính...

Tin khác:

 Danh mục thư, fax nhanh & bưu phẩm HSSV cập nhật đến 15/4/2014 

Xem tiếp  

     GÓC ẢNH ĐẸP HUFI

 Hành khúc dưới mái trường

 Xem tiếp

     TIÊU ĐIỂM

 Hướng dẫn quy trình giải quyết công việc tại đây

     THÔNG TIN QUAN TÂM


     CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Văn bản mới:

Xem tiếp  

     ĐỐI TÁC

Xem tiếp  

     QUẢNG BÁ SỰ KIỆN

Các đơn vị, doanh nghiệp liên hệ đăng tin tuyển dụng, quảng cáo, trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm tại đây.