25 Tháng 1 2015
 

     THÔNG BÁO

 Thông báo số 25/TB_CTHSSV về việc tập huấn công tác quản lý lớp cho Ban cán sự các lớp _ Năm học 2014-2015 

 Thông báo số 24/TB-CTCT-HSSV vể việc công bố cập nhật điểm GDNN&CTXH tính đến thời điểm 15/01/2015 

 Kế hoạch số 34/KH- DCT về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và đại diện HSSV năm học 2014-2015 

 Thông báo số 36/TB_DCT về việc nghỉ tết nguyên đán Ất Mùi 2015 

 Thông báo số 02/DCT về việc đăng ký tham gia chương trình "Sinh viên Hufi vui tết xa quê"  năm 2015  

 Danh sách HSSV được miễn, giảm học phí năm học 2013-2014 (Đợt bổ sung) và miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2014-2015 

 Thông báo số 797/TB-DCT về việc chi trả tiền miễn giảm học phí cho HSSV năm học 2013-2014 và học kỳ I năm học 2014-2015 

 Thông báo số 798/TB-DCT về việc xét trợ cấp (đợt bổ sung) cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó năm học 2013-2014 

 Thông báo số 768/TB-DCT về việc hướng dẫn khen thưởng HSSV năm học 2014-2015 

 Thông báo số 758/TB-DCT về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT đối với HSSV hệ chính quy nhập học năm 2011-2012  

..... Xem tiếp...

     TIN HOẠT ĐỘNG SV

     TIÊU ĐIỂM

 Hướng dẫn quy trình giải quyết công việc tại đây

     THÔNG TIN QUAN TÂM


 

     CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Văn bản mới:

 Nghị định 74/2013/NĐ-CP , V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 49/2010/NĐ-CP về Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. 

 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Xem tiếp