22 Tháng 11 2014
 

     THÔNG BÁO

 Thông báo số 24/TB-ĐTVNN của Cục đào tạo với nước ngoài về việc tuyển sinh đi học tại Brunei năm 2015 

 Thông báo số 20/TB-ĐTVNN của Cục đào tạo với nước ngoài về việc tuyển sinh đi học tại Canada năm 2015 

 Thông báo số 691/TB-DCT về việc ổn định ANTT và cảnh báo HSSV không tham gia làm thẻ ATM cho người khác sử dụng 

 Danh sách Sinh viên tham gia hành trình địa chỉ đỏ ngày 22/11/2014

 Thông báo số 687/TB-DCT về việc tổ chức KSK đầu vào đối với HSSV khoá mới (Đợt vét) 

 Danh sách SV nhập học 2014 - 2015 đã hoàn thành sinh hoạt đầu khóa 

 Danh sách SV nhập học 2014 - 2015 chưa hoàn thành sinh hoạt đầu khóa 

 Thông báo số 672/TB-DCT về việc công bố kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2013-2014 

 Thông báo số 19/TB-CTCTHSSV về việc phát thẻ bảo hiểm y tế năm học 2014-2015

 Thông báo số 613/TB-DCT về việc gia hạn nộp tiền BHYT 2014-2015 đợt 3 

 Thông báo số 582/TB-DCT về việc cảnh báo HSSV tình hình ANTT trong trường

 Thông báo số 58/TB-ĐTN về việc HSSV đảm bảo ANTT trên địa bàn Tp,Hồ Chí Minh 

 Thông báo số 577/TB-DCT về việc xét trợ cấp cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn vượt khó năm học 2013 - 2014 

 Thông báo số 14/TB-CTCT-HSSV về việc triển khai kế hoạch đi địa chỉ đỏ đối với tân sinh viên năm học 2014 - 2015

 Thông báo số 541/TB-DCT về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí năm học 2014 - 2015

 Thông báo số 507/TB-DCT về việc triển khai tham gia bảo hiểm tai nạn năm học 2014-2015 

 Thông báo số 499/TB-DCT về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí cho HSSV năm học 2013-2014

 Thông báo số 04/TB-CTCT-HSSV về kết quả điểm môn học GDNN  & CTXH (cập nhật đến ngày 20/8/2014)

 Xem tiếp  

     TIÊU ĐIỂM

 Hướng dẫn quy trình giải quyết công việc tại đây

     THÔNG TIN QUAN TÂM


     CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Văn bản mới:

 Nghị định 74/2013/NĐ-CP , V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 49/2010/NĐ-CP về Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. 

 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Xem tiếp