31 Tháng 7 2014
 

 

     THÔNG BÁO

 Thông báo số 434/TB-DCT về việc đăng ký lưu trú Ký túc xá năm học 2014-2015 

 Công văn số 2301/TTGTVL của Trung tâm giới thiệu việc làm TP.HCM về việc phối hợp giải quyết việc làm cho sinh viên có nhu cầu tìm kiếm việc làm 

 Thông báo số 390/TB-DCT về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho HSSV năm học 2013 - 2014

 Thông báo số 385/TB-DCT về việc ổn định TTAN trong trường học & cảnh báo HSSV tình hình bị mất cắp trong đợt thi cuối kì

 Thông báo số 381/TB-DCT về việc công bố và điều chỉnh điểm môn học Giáo dục nghề nghiệp & Công tác xã hội đợt I năm học 2013 - 2014

 Kế hoạch số 374/KH-DCT về việc triển khai phong trào "Tăng cường ANTT trong trường và hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2014" 

 Thông báo kết quả thống kê điểm GDNN & CTXH (cập nhật đến ngày 15/6/2014) 

 Kế hoạch số 350/KH-DCT về việc triển khai phong trào "Môi trường HUFI an toàn, sạch sẽ" 

 Thông báo số 299/TB-DCT về việc đăng kí học phần học kì hè năm học 2013 - 2014 

 Thông báo số 298/TB-DCT về việc đăng kí học phần học kì I năm học 2014 - 2015 

 Thông báo số 280/TB-DCT về kết quả xét điểm rèn luyện học kì I năm học 2013 - 2014 

 Xem tiếp  

     TIÊU ĐIỂM

 Hướng dẫn quy trình giải quyết công việc tại đây

     THÔNG TIN QUAN TÂM


     CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Văn bản mới:

 Nghị định 74/2013/NĐ-CP , V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 49/2010/NĐ-CP về Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. 

 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Xem tiếp  

      ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP