19 Tháng 9 2014
 

 

     THÔNG BÁO

 Thông báo số 07/TB-P.CTCT-HSSV về lịch sinh hoạt đầu khóa của SV hệ đại học (Nguyện vọng bổ sung) 

 Thông báo số 06/TB-P.CTCT-HSSV về việc nộp danh sách SV tham dự triển lãm "ASUS EXPO 2014"

 Thông báo danh sách HSSV nhận học bổng khuyến khích học tập - Học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 

 Thông báo số 54/TB-ĐTN về việc bình chọn Đoàn viên ưu tú tham gia lớp cảm tình đảng năm học 2014-2015

 Thông báo số 507/TB-DCT về việc triển khai tham gia bảo hiểm tai nạn năm học 2014-2015 

 Thông tin Sinh viên tham gia chương trình ASUS EXPO 2014

 Thông báo số 499/TB-DCT về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí cho HSSV năm học 2013-2014

 Thông báo số 05/TB-CTCT-HSSV về kế hoạch sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa 2014 2015

 Thông báo danh sách các cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu cho HSSV năm học 2014 - 2015

 Thông báo số 491/TB-DCT về việc triển khai kế hoạch tổ chức hành trình đến địa chỉ đỏ năm 2014

 Thông báo số 04/TB-CTCT-HSSV về kết quả điểm môn học GDNN  & CTXH (cập nhật đến ngày 20/8/2014)

 Thông báo 469/TB-DCT về việc nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh BHYT năm 2014 - 2015 

 Thông báo số 434/TB-DCT về việc đăng ký lưu trú Ký túc xá năm học 2014-2015 

 Thông báo số 390/TB-DCT về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho HSSV năm học 2013 - 2014

 Thông báo số 381/TB-DCT về việc công bố và điều chỉnh điểm môn học Giáo dục nghề nghiệp & Công tác xã hội đợt I năm học 2013 - 2014

 Xem tiếp  

     TIÊU ĐIỂM

 Hướng dẫn quy trình giải quyết công việc tại đây

     THÔNG TIN QUAN TÂM


     CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Văn bản mới:

 Nghị định 74/2013/NĐ-CP , V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 49/2010/NĐ-CP về Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. 

 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Xem tiếp  

      ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP